פנה קוטה לואיזה וזוטא לבנה עם ריבת גויאבות / 4 מנות